Η Ελλάδα στο πρώτο κύμα των χωρών που ενεργοποιούν το Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό