Η Επόμενη μέρα μετά την πανδημία σε ανοιχτό διάλογο Μπουρλά-Μητσοτάκη