Η Γαλλία στέλνει στις ΗΠΑ το νέο Άγαλμα της Ελευθερίας