Η Ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου στο πεδίο Γεωπολιτικών Επιδιώξεων του 21ο Αιώνα