Η Ηθική της Επιστήμης σε καιρούς Δυστοπίας και Πανδημίας