Η «Κρήτη Σήμερα» στο Μουσείο Κέρινων Ομοιομάτων στα Ζωνιανά