Η συνεισφορά του ΓεΣΥ σε χρόνιους ασθενείς και τα προβλήματα