“Ήταν μεγάλη φωτιά κόντεψε στα σπίτια, μπήκαμε με τα λάστιχα ό,τι βρήκαμε”