Καταγγελία απο κάτοικο της Παναγίας για τη καθαριότητα στην συνοικία της Παναγίας