Κατάρ: Χρήση καινοτομιών για την ασφάλεια των επιβατών κατά τη διάρκεια της πανδημίας…