Κατάργηση πλαστικών μιας χρήσης: Τα αποθέματα, ο στόχος, οι τιμές