Κατάταξη νεοσύλλεκτων εν μέσω πανδημίας – Μέτρα και διευθετήσεις