Κάτω απο τον μέσο όρο η Καβάλα σε εμβολιαστική κάλυψη