“Κυκλοφορώ συνειδητά” στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Αγίου Νικολάου