«Κινητή» συναυλία στις δημοφιλείς παραλίες του Ρίο