Κλυδωνισμοί στο παγκόσμιο εμπόριο- Ο λόγος της αύξησης των τιμών στην αγορά