Κώστας Λάβδας, Δεν περιμένω κάτι από τις συναντήσεις γιατί δεν βλέπω καμία αλλαγή από την Τουρκία