Κούσιος στη θέση Γιολίτη…και νέος κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Πελεκάνος