Λάμπρος Σαρματζης για τρίωρη στάση εργασίας ΠΑΣΥΚΙ με φόντο νοσοκ. Αθαλάσσας