Μανώλης Κωττάκης: Στη Χάγη νησιά και αποστρατιωτικοποίηση, αν δεν φανερώσουν τη συμφωνία προ εκλογών