«Μαθαίνω τα επαγγέλματα» – «Προστατεύω τον εαυτό μου»