Μαθητές δημοτικού λένε «όχι» στα πλαστικά μιας χρήσης