Με ελεγχόμενη κατεδάφηση του σαθρού τμήματος του φουγάρου αποφεύχθησαν τα χειρότερα