Μέχρι και τα Χριστούγεννα οι καταβολές των χρημάτων για την Μη-επιστρεπτέα προκαταβολή