Μεγάλες ζημιές από χαλαζοπτώσεις σε καλλιέργειες στον Δήμο Νέστου