Νίκος Λυγερός, Υπάρχει πλαίσιο για ενιαίο αμυντικό δόγμα μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας