Ο Χριστόφορος Χριστοφή για ανασχηματισμό και επίσκεψη Λουτ