Ο Διευθυντής Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για εργατικό ατύχημα σε φάρμα