Ο Δρ. Καραγιάννης για χαλαρώσεις και επιδημιολογική εικόνα