Ο Εμμανουήλ Κωνσταντουλάκης θα τρέξει 70 χιλιόμετρα για καλό σκοπό!