Ο Καρούσος για τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμών στην τουριστική βιομηχανία