Ο Κύπριος που μπήκε στη λίστα του Forbes κάτω των 30