Ο Κυριάκος Κόκκινος για το Πράσινο Ψηφιακό Πιστοποιητικό