Ο πρόεδρος του ΠΟΑ Γιώργος Λέλεκας για το τουρνουά “Γιάννης Καλέμπουμπας”