Ο Θεολόγος Θεόδωρος Κυριάκου για την αντίδραση της Εκκλησίας της Ελλάδος προν τον Μόρφου