Ο τρόπος αναγέννησης μιας υποβαθμισμένης περιοχής στην Ιταλία…