Ολοκληρώθηκαν οι πανελλααδικές εξετάσεις για τους μαθητές της Γ’ λυκείου