“Όσοι δεν διεκδικήσουν την κατεχόμενη γη τους θα την “δωρίσουν” σε Τούρκους”