Ούτε θα σταματήσουν, ούτε θα χρεώνονται τα rapid tests