Παγκόσμια Ημέρα Σκληροδερμίας: ένα σπάνιο, αλλά επίπονο ρευματικό νόσημα