Πανελλήνια ομοσπονδία ξενοδόχων:¨Η Διασφάλιση του τουρισμού απαιτεί υπευθυνότητα