Παραμένει άλυτο το πρόβλημα του βιολογικού στην συνοικία της Παναγίας