Παραμένει αναξιοποιήτο το κτίριο των παλίων δικαστηρίων στην Καβάλα