Παραμένει χωρίς σχέδιο κινδύνου σε περίπτωση πυρκαγιάς το Παληό Καβάλας!