Πέτρος Καραγιάννης για μη τήρηση μέτρων και κίνητρα-αντικίνητρα