Ποιές περιοχές της Κρήτης είναι πίσω στους εμβολιασμούς – Ώρα Αιχμής