Πόρισμα για το θάνατο Στυλιανού, ζήτησαν παράταση οι ανακριτές