Προχωρούν σημαντικά έργα στον Δήμο Νέστου μετά από επαφές του Σ. Μιχαηλίδη με Υπουργούς στην Αθήνα