Προνύμφες και έντομα αποτελούν τη βάση για πρωτε¨ίνες σε ζωοτροφές…