Σχεδιάζει την Kavala Expo 2021 το Επιμελητήριο Καβάλας